Portfolio

Portfolio

Het maken van een praatplaat is voor iedere klant weer een nieuw avontuur. Samen gaan we op zoek naar krachtig, persoonlijk en betekenisvol beeld. 
Ik laat je zien hoe dat eruitziet met een korte beschrijving van de het proces dat ik met de klant doorlopen heb.

Opdrachtgever

Zorggroep Elde Maasduinen

Doel van de praatplaat

De kaderbrief mbt de nieuwe plannen voor 2022 is een theoretisch stuk. ZGEM vond het belangrijk dat de toekomstplannen na een heftig jaar voor iedereen begrijpelijk en inzichtelijk zouden zijn.

In de plannen stonden vooral rust, stabiliteit en kwaliteit voor zowel de werknemers als de client centraal. Iedereen moest zich betrokken voelen bij de plaat.

Zorggroep Elde Maasduinen_Detail

Het verhaal

Dit huis is binnen de organisatie al vaker gebruikt.
Ik ontving een foto van ditzelfde huis in groot karton. Omdat het zo herkenbaar is heb ik deze terug laten komen en vormt het huis de basis van de tekening. De fundering van de huis is stevig en stabiel.

Iedere afdeling binnen de de organisatie wordt genoemd in de wegwijzer, op deze manier voelt iedereen binnen de organisatie zich gezien en gehoord.

De driehoek van cliënten, hun naasten en wij als organisatie staat centraal. De weg in de plaat leidt de lezer leidt vanaf het ZGEM huis naar deze driehoek.

Betekenisvol Beeld

Door het tekort aan medewerkers is de werkdruk hoog. Het zoeken naar collega’s, maar vooral ook het vasthouden van collega’s is voor de werknemers ontzettend belangrijk.
Het poppetje met de lijm is een van de meest betekenisvolle beelden uit deze plaat.

Praatplaat Categorie: Beleid

Basisschool An Noer

Opdrachtgever

Basisschool An Noer

Doel van de praatplaat

Breng de visie in beeld op een mooie aansprekende manier voor zowel leerlingen en hun ouder en leerkrachten.

Basisschool An Noer

Het verhaal

Deze school werkt vanuit de inspiratie van het islamitische geloof. De school als een waardengemeenschap waarin ze een levenshouding willen cultiveren van aandacht voor en met elkaar.
Ze hebben oog voor het individu en herkennen en erkennen zijn of haar capaciteiten.

Betekenisvol Beeld

De naam van onze school is: “Islamitische basisschool An Noer.”
Deze naam is afgeleid van hoofdstuk 24 van de heilige Koran. An Noer betekent letterlijk “Het licht”. Dit moest natuurlijk in de plaat verwerkt worden!
Dit is supergoed gelukt!

Praatplaat Categorie: Visie / Missie

Kinderdagcentrum Skippy

Opdrachtgever

Reinaerde Kinderdagcentrum Skippy – Van Anrooylaan

Doel van de praatplaat

Breng onze ambitie en nieuwe aanbod in beeld.

Kinderdagcentrum Skippy

Het verhaal

Het ging bij deze opdracht om verschillende pilots. Waar nodig halen we expertise van buiten naar binnen. Maatwerk is puzzelen, we zoeken naar de juiste puzzelstukjes, waar het kind en het gezin centraal staan

Betekenisvol Beeld

Het zijn juist de details die een praatplaat echt persoonlijk maken.
Ik wordt er altijd superblij van als mensen een schets aanleveren. Zo ook deze geweldige helpende handjes die als puzzelstukje in elkaar haken.
Ik werd meteen verliefd op dit prachtige beeld en in de eindplaat vormen ze dan ook de essentie van het beeld.

Praatplaat Categorie: Verandering/ Reorganisatie

Basisschool An Noer

Opdrachtgever

Reinaerde

Doel van de praatplaat

Met elkaar hebben we een toekomstbeeld geschetst voor 2030.

Basisschool An Noer

Het verhaal

Van zorg naar leven
In de samenleving in 2030 heeft iedereen een rol van betekenis. Voor zichzelf en voor de ander. In de buurt werken mensen die zorgverleners van beroep zijn, samen met andere zorgverleners zoals familie, vrienden of vrijwilligers. Iedereen zet zich in (online of offline) voor gezondheid, in de breedste zin van het woord.

Van organisatie naar organiseren
De mensen die werken als zorgverlener zijn onderdeel van de lokale gemeenschap. Deze gemeenschap is solidair en onderhoudt onderling warme contacten.
Met elkaar wordt besproken wat kwaliteit van zorg is.

Zorgen doen we samen, voor en met elkaar.

Betekenisvol Beeld

Het uitgangspunt het is goed als ’de mens in zijn of haar eigen leven het goed vindt’,
staat centraal in deze praatplaat

Praatplaat Categorie: Visie / missie / strategie

Kinderdagcentrum Skippy

Opdrachtgever

Reinaerde

Doel van de praatplaat

Veranderingen in de zorg zorgen voor onrust en onduidelijkheid.

Kinderdagcentrum Skippy

Het verhaal

Samen kunnen we deze onoverzichtelijke berg van onduidelijkheid en vragen beklimmen. De organisatie helpt jullie daarbij op alle mogelijke manieren.
Ons doel os behoud van kwalitatief goede zorg.
We doen dit samen vanuit dezelfde motivatie. Klim jij met ons mee?

Betekenisvol Beeld

Door ankerpunten vast te stellen, waarborgen we de goede zorg tijdens deze onrustige tijd voor cliënten en zorgverleners

Praatplaat Categorie: Verandering

Basisschool An Noer

Opdrachtgever

Reinaerde

Doel van de praatplaat

Een nieuwe vorm van dagbesteding ‘dagbeleving’in beeld brengen.

Basisschool An Noer

Het verhaal

Een belangrijke les die we leerden door corona was dat dagbesteding in de woning soms beter past bij een cliënt. Deze vorm van dagbesteding noemen we dagbeleving.
Deze willen we nu voor meer cliënten op maat gaan organiseren. Voor een betere kwaliteit van hun leven.

Betekenisvol Beeld

De vertrouwdheid van de woning, bekende begeleiding en familie dichtbij, vergroten de kwaliteit van leven.

Praatplaat Categorie: Verandering / Beleid

Kinderdagcentrum Skippy

Opdrachtgever

Groene bouwhekken

Doel van de praatplaat

Wie is groene bouwhekken, wat doen wij en waar staan wij voor.

Kinderdagcentrum Skippy

Het verhaal

Onze producten en diensten kunnen vaak opgevoerd worden als Social Return invulling.
In de ontwikkeling van onze producten houden we op alle vlakken rekening met de belasting van het milieu. Onze onderhoudsservice zorgt ervoor dat de bouwplaats er altijd netjes uitziet.

Betekenisvol Beeld

Onze hekken en plantenbakken verbeteren de uitstraling van de bouwplaats en verminderen de overlast.

Praatplaat Categorie: Visie / Missie

Basisschool An Noer

Opdrachtgever

Altrecht

Doel van de praatplaat

Visuele vuistregels voor rapporteren.

Basisschool An Noer

Het verhaal

Vanaf 1 september 2019 is de voortgangsrapportage in het EPD ook voor cliënten zichtbaar. Dit betekent dat we ons er bewust van moeten zijn dat de manier waarop wij rapporteren gevolgen heeft voor de gevoelens van onze cliënten.

Betekenisvol Beeld

In ons vak lopen emoties soms hoog op. Ook bij de behandelaar. Dat is begrijpelijk.We zijn allemaal mensen. Soms sluipt het er in dat onze emoties in de rapportages terug te vinden zijn.
Toch is het wenselijk om de situatie met een bepaalde afstand te bekijken.
Rapportages die respectvol zijn opgesteld, laten onze professionaliteit zien.

Praatplaat Categorie: Methodiek / Verandering

Kinderdagcentrum Skippy

Opdrachtgever

Stichting Mindfit

Doel van de praatplaat

De participatieladder uitleggen in beeld passend bij de organisatie.

Praatplaat Mindfit

Het verhaal

De participatieladder gaat over de invloed van medewerkers in besluitvorming.
Als OR gebruiken we dit instrument om duidelijk te krijgen wat onze rollen en acties zijn bij het nemen van besluiten.

Betekenisvol Beeld

De participatieladder geeft inzicht in wat jij kan verwachten van het management en van de OR, maar vooral ook welk initiatief jij zelf kunt nemen in een besluit en in het beleid.

Praatplaat Categorie: Methodiek/beleid

Praatplaat gemeente alkmaar

Opdrachtgever

Gemeente Alkmaar

Doel van de praatplaat

Het visueel ondersteunen van de Alkmaarse Onderwijsagenda.

Praatplaat gemeente alkmaar

Het verhaal

Alkmaarse Onderwijsagenda leidde tot de ambitie om samen op te trekken en van elkaar te leren onder het motto:
Alkmaar leert samen!

Betekenisvol Beeld

Met de onderwijsagenda is een mooie start gemaakt in een kas in de Sluistuinen.
Het was erg warm en de wethouder had haar jasje uitgedaan!

Praatplaat Categorie: Verslag/Beleid

Chat openen
Scan de code
Hallo
Kunnen we je helpen?