Privacy Verklaring
Beeldtekenaar

Beeldtekenaar, gevestigd aan Eikenlaan 20 in Alphen a/d Rijn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Op deze pagina zie je wat er gebeurt met gegevens die jij aan Beeldtekenaar verstrekt.

Contactgegevens:
Eikenlaan 20
2404 BR  Alphen a/d Rijn
Telefoon: 06-38694551

Deze verklaring is van toepassing op de website Beeldtekenaar.nl en de subdomeinen, maar niet op websites waarnaar doorgelinkt wordt.
Heb je vragen over deze privacyverklaring, stuur dan een mailtje: info@beeldtekenaar.nl

Gebruik van jouw persoonsgegevens

Op de website en bij het afnemen van diensten en producten van Beeldtekenaar laat je (persoons)gegevens achter. Beeldtekenaar vraagt alleen om de meest noodzakelijke gegevens. Je mailadres is nodig om je bijvoorbeeld het gratis e-book te kunnen sturen; je voornaam wordt gebruikt om e-mails te personaliseren.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Welke persoonsgegevens Beeldtekenaar verwerkt, hangt af van de functies die je gebruikt op de website (denk aan reageren op en delen van artikelen, producten bestellen, downloads aanvragen) en van de producten/diensten die je afneemt:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Land/regio
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bedrijfsnaam
– btw-nummer
– Bankrekeningnummer
– Inloggegevens (geen wachtwoorden)
– Informatie die je invult op de website, zoals een reactie op een blogartikel of een bericht in het contactformulier
– Technische gegevens zoals je IP-adres, MAC-adres, zogeheten identifiers in cookies en jouw surfgedrag op de website

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij
persoonsgegevens verwerken

Beeldtekenaar verwerkt deze gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

  • zodat je gebruik kan maken van alle functies op de website
  • zodat je producten en diensten kan bestellen en betalen via de website
  • om je te bellen of e-mailen als dit nodig is om een dienst te kunnen leveren of antwoord te geven op vragen
  • om jou te informeren over wijzigingen van onze producten en diensten
  • voor marketingdoeleinden, zoals is toegestaan volgens de wet (elke mail bevat een uitschrijflink)
  • om jouw gedrag op de website te analyseren en zo de website te optimaliseren
  • om het aanbod af te stemmen op jouw voorkeuren
  • Beeldtekenaar is daarnaast gebonden aan wettelijke, administratieve verplichtingen en heeft bijv. bepaalde gegevens nodig voor de belasting.

Websitebezoekers jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@beeldtekenaar.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Beeldtekenaar neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Beeldtekenaar) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Beeldtekenaar bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.
Websitedata zijn max. 2 jaar inzichtelijk, maar deze zijn niet naar jou te herleiden omdat de data worden geanonimiseerd.
Beeldtekenaar bewaart de administratie tot 7 jaar terug (wettelijke bewaartermijn Belastingdienst).
Schrijf je je uit van de mailinglijst, dan blijven je gegevens nog max. 3 maanden in het e-mailprogramma staan.

Delen van persoonsgegevens met derden

Beeldtekenaar verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Wel verstrekt Beeldtekenaar gegevens aan externe partijen als dat nodig is voor de levering van producten of diensten en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Voorbeeld:
Beeldtekenaar maakt gebruik van een externe partij voor de afhandeling van iDeal-betalingen, de boekhouder boekt facturen in en je gegevens liggen opgeslagen in een e-mailmarketingsysteem.
Bij het verstrekken van jouw gegevens aan een externe partij legt Beeldtekenaar in een bewerkersovereenkomst vast dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden mogen worden gebruikt en worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Zo zorgt Beeldtekenaar voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens bij externe partijen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Beeldtekenaar gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Bij jouw eerste bezoek aan Beeldtekenaar.nl ben je geïnformeerd over de cookies die Beeldtekenaar gebruikt en heb je wel/niet toestemming gegeven voor het plaatsen van marketing cookies op jouw computer, tablet of mobiele telefoon. Die toestemming is met een toestemmingscookie opgeslagen, zodat je niet bij elk bezoek de cookiemelding krijgt. Je kan je toestemming op de cookie-pagina altijd aanpassen of intrekken (zie de gele knop rechtsonderaan de pagina’s op onze website om de cookie banner weer zichtbaar te maken).
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. 

U kunt zich ook afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Functionele of technische cookies
Functionele (technische) cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt op alle apparaten en in alle browsers. Deze cookies slaan geen persoonsgegevens op. Ook de cookie die jouw cookie-toestemming opslaat, valt in deze categorie.

Analytische cookies
Diensten zoals Google Analytics maken gebruik van analytische cookies. Zo ziet Beeldtekenaar hoe bezoekers de website gebruiken, wat populaire pagina’s zijn, en langs welk kanaal mensen op de website terechtkomen.
Google Analytics gebruikt voor de statistieken de IP-adressen van websitebezoekers. Theoretisch is het mogelijk om op basis van een volledig IP-adres meer informatie over een bezoeker te achterhalen, ook al is dat niet toegestaan.

Marketing of tracking cookies
Marketing cookies, ook wel tracking cookies genoemd, houden jouw surfgedrag bij zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Active Campaign
Beeldtekenaar gebruikt ActiveCampaign voor het versturen van e-mails. Als je bijv. een (digitaal) product aanschaft of meedoet met een training, komen je gegevens terecht bij ActiveCampaign.
ActiveCampaign houdt bij welke pagina’s mensen op de website bezoeken. Zo weet Beeldtekenaar bijv. of een e-mailcampagne succesvol is. Ook is het mogelijk om e-mails naar een specifiek deel van de mailinglijst te sturen.

Social media
Je kan heel gemakkelijk berichten van deze website delen. Voor de social share buttons gebruikt Beeldtekenaar cookies. Beeldtekenaar heeft geen inzage in de gegevens die social media verzamelen. Hoe zij omgaan met gegevens, vind je in hun privacy statements.
Bekijk de privacy policy van Facebook | Instagram | LinkedIn

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Beeldtekenaar en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@beeldtekenaar.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Beeldtekenaar wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Met up-to-date beveiligingsmaatregelen beperkt Beeldtekenaar de kans op misbruik van je gegevens. Denk aan verlies van je gegevens (datalek) en ongevraagde wijzigingen. Alleen de noodzakelijke personen hebben toegang tot de gegevens. Deze toegang is goed afgeschermd.
De website heeft een SSL-certificaat, herkenbaar aan het (groene) slotje in de adresbalk: alle gegevens die je verstrekt, worden via een versleutelde verbinding verzonden.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@beeldtekenaar.nl

Heb je een klacht?

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op. Dat geldt ook bij vragen of klachten rond de verwerking van jouw persoonsgegevens door Beeldtekenaar.
Mochten we er samen niet uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Chat openen
Scan de code
Hallo
Kunnen we je helpen?